Centrum Bijzondere Tandheelkunde

In het team van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde werkt onder andere de klinisch psycholoog. Deze wordt bij een aantal patiënten ingeschakeld om ondersteuning te geven bij onderzoek of behandeling. Bij sommige tandheelkundige klachten is het zinvol om na te gaan of psychologische factoren een rol spelen bij het ontstaan of het in stand houden van die klachten. Soms wordt de behandeling bemoeilijkt door psychologische factoren. Door hieraan aandacht te schenken en u hierin te begeleiden, trachten wij de behandeling van uw klachten te bespoedigen.

De verwijzing naar de klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog zal in sommige gevallen bij het intakegesprek met de tandarts aanwezig zijn. Afhankelijk van dit intakegesprek wordt een vervolgafspraak met de klinisch psycholoog gemaakt. Tijdens het consult wordt met u besproken of het contact tot een eenmalig adviesgesprek wordt beperkt, of dat de begeleiding zich over een langere periode zal uitstrekken. Voorop staat dat de hulp van de psycholoog beperkt blijft tot onderzoek of behandeling van de klacht waarvoor u naar het CBT verwezen bent. Andere vormen van psychologische hulpverlening of psychotherapie kunnen u niet worden aangeboden; hiervoor dient u in contact te treden met uw huisarts. Na het consult of de behandeling wordt er weer een afspraak bij de tandarts van het Centrum gemaakt.

Wat kan de psycholoog voor u doen?

Op een aantal gebieden van de tandheelkunde kan de psycholoog u attent maken op bepaalde gewoontes waarvan u zich waarschijnlijk niet of nauwelijks van bewust bent. U wordt begeleid in het verminderen of afleren van die gewoontes en tevens worden u methoden aangeboden om zelf te kunnen oefenen of aan bepaalde (tandheelkundige) situaties te gewennen. Hieronder worden een paar voorbeelden gegeven.

Angst voor de tandarts

Een aantal mensen heeft een grote angst voor alles wat met de tandarts te maken heeft. Velen van hen kunnen door de eigen tandarts hierin worden gerustgesteld en behandeld. In sommige gevallen neemt de angst echter een zodanige omvang aan dat de patiënt wordt verwezen naar het CBT. De behandeling van de tandarts van het Centrum zal erop gericht zijn bij deze patiënt de angst zodanig te verminderen dat deze weer door de eigen tandarts gecontroleerd en geholpen kan worden. In een aantal gevallen zal medebehandeling van de klinisch psycholoog noodzakelijk zijn om gewenning aan tandheelkundige behandeling mogelijk te maken.

Kokhalsreflex

Een sterke kokhalsreflex geeft grote problemen bij tandheelkundige behandeling. Zowel de patiënt als de tandarts raken hierdoor snel gespannen. Ook het maken van een gebitsprothese kan hierdoor op een waar drama uitlopen. Sommige patiënten kunnen door een overmatige kokhalsreflex de prothese zelfs niet eens dragen. Met gedragstherapie, ontspanningsoefeningen en specifieke adviezen kan de klinisch psycholoog deze patiënten leren de reflex in belangrijke mate te onderdrukken.

Klem- en knarsgewoonten

Veel ogenschijnlijk onschuldige gewoontes als nagel- of penbijten, klemmen of knarsen op de tanden en kiezen kunnen tandheelkundig grote gevolgen hebben op het gebit of het hele kauworgaan. Vooral de abnormale spieractiviteit die met klemmen of knarsen gepaard gaat, kan aanleiding geven tot pijnklachten rondom het oor of het kaakgewricht, of zelfs aangezichtspijn veroorzaken. Voor de psycholoog is de rol weggelegd om de patiënt van deze schadelijke gewoonte bewust te maken om vervolgens methoden aan te reiken waarmee de gewoonte kan worden beperkt.

Een andere of tweede mening

Bij sommige aangrijpende gebeurtenissen zoals het verliezen van tanden en kiezen of het niet kunnen dragen van een gebitsprothese kan het voorkomen dat de tandarts hier technisch niet veel aan kan verhelpen. Als mensen problemen hebben om zich neer te leggen bij bepaalde situaties kan het nodig zijn dat juist een niet-tandheelkundige hen hierin terzijde staat.

Vertrouwelijke informatie

Alle vertrouwelijke informatie die u geeft blijft tussen u en klinisch psycholoog. Tussentijds en /of bij afbehandeling wordt een kort verslag van de behandeling naar de behandelend centrumtandarts gezonden

Wij behandelen uitsluitend op afspraak

  • afspraak@amaliakliniek.nl
  • 045-5416557 van 8.30u tot tot 17.00u (doorlopend).
  • Houdt u ID-bewijs, paspoort en ziekenfondspasje bij de hand 
zodat wij u gegevens makkelijk kunnen invoeren. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, 
dient u deze ruim 24 uur van tevoren af te zeggen, 
anders zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
×

Amaliakliniek in the picture

Bekijk de videospecial op L1 met Amalia Kliniek in de hoofdrol

 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×