U heeft gekozen voor een narcose behandeling bij de Amalia Kliniek

Onze behandelaars, specialisten en het narcoseteam zij in hoge mate gespecialiseerd en onze medewerkers zijn heel ervaren en kunnen u bijstaan en informeren over de ingrepen die binnen de Amalia Kliniek uitgevoerd worden.

Om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in onze werkwijze hebben wij het allemaal zo goed mogelijk voor u samenvat.

Uw behandeling bij de Amalia Kliniek

Wij realiseren ons dat het ondergaan van een tandheelkundige behandeling onder narcose geen alledaagse gebeurtenis is. Daarom zullen de medewerker van de Amalia Kliniek er alles aan doen om u op uw gemak te stellen en te informeren over wat er komen gaat.

amalia_1.jpg

De eerste stap is genomen, u heeft de telefoon gepakt en een afspraak gemaakt voor een intake gesprek! Wat houdt dit in? Tijdens het intake gesprek wordt alle nodige informatie verzameld die nodig is alvorens uw behandeling kan plaatsvinden.

Intake afspraak

Voordat u voor de behandeling komt, komt u eerst op een intake gesprek. Tijdens deze afspraak heeft u een aantal gesprekken met:

- Een psychologe

- De tandarts

- Anesthesiemedewerker of verpleegkundige

- Eventueel de anesthesioloog

Op deze afspraak vindt er nog geen behandeling plaats.

In korte tijd ontvangt u veel informatie, daarom is het raadzaam iemand mee te nemen. Samen hoort u immers meer dan alleen. Plan voor deze intake afspraak ruime tijd in (ongeveer 2 uur).

Intake gesprek psychologe

Allereerst zal er een kort introducerend gesprek plaatsvinden met een psychologe. Misschien heeft u in het verleden wel een nare ervaring gehad bij de tandarts of ziet u op tegen de behandeling. Tijdens dit gesprek kunt u ons dit allemaal rustig vertellen. Ook vragen wij naar uw wensen, andere eventuele angsten of belemmeringen en problematiek, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in het opstellen van het behandelplan.

Intake gesprek tandarts

Vervolgens heeft u een gesprek met de tandarts. Deze gaat aan de hand van wat hij in de mond kan zien en indien nodig een röntgenfoto een passend tandheelkundig plan opstellen. Ook zal er met een spiegeltje in uw mond gekeken worden. Aan de hand hiervan worden de behandelmogelijkheden met u besproken en een vrijblijvende offerte gemaakt.

Indien u dit wenst kunnen er gelijk vervolgafspraken gemaakt worden. Wanneer u kiest voor een behandeling onder narcose zal u aansluitend een gesprek hebben met de afdeling anesthesie.

Intake gesprek met de anesthesiemedewerker of verpleegkundige

Tijdens het intake gesprek met de anesthesiemedewerker of verpleegkundige, krijgt u alle informatie betreffende de narcose. Samen met u wordt de ingevulde medische anamnese dan doorgenomen en kunnen eventuele vragen of onduidelijkheden beantwoord worden.

Tijdens dit gesprek zal ook uw bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en de pols gemeten. Aan de hand van uw lengte en gewicht zal hier uw BMI (Body Mass Index) berekend worden. Bij een BMI hoger dan 30 vindt er overleg plaats met de anesthesioloog.

Bent u 45 jaar of ouder? Dan laten wij ter controle een ECG maken bij het Medisch Centrum West Kerkrade. Dit ligt 250 meter bij ons vandaan. Met dit ECG meldt u zich vervolgens in de grote kliniek waarna een gesprek met de anesthesioloog volgt.

Woont u in het buitenland? Dan dienen de kosten voor het ECG ter plekke contant betaald te worden. Deze kosten bedragen €47,-.

Intake anesthesioloog

Wanneer uw zelf graag een kort gesprek met de anesthesioloog wenst of wanneer de anesthesiemedewerker of verpleegkundige dit wenselijk vindt zal dit ook op de intake dag plaatsvinden.

Soms kan er nog geen afspraak ingepland worden en moet er eerst afgewacht worden of de medische gegevens akkoord zijn.

Heeft u een medische voorgeschiedenis of bent u onder behandeling bij een specialist? Dan verzoeken wij u uw medisch dossier op te vragen bij de huisarts of specialist en deze op de dag van de intake mee te nemen. U kunt bij het maken van de afspraak vragen naar een formulier dut u bij uw huisarts of specialist kunt afgeven.

Wat moet u allemaal meenemen op de dag van het intakegesprek?

- Ingevulde medische anamnese/vragenlijst

- Ingevulde lijst akkoord uitwisselen medische gegevens

- Uw identiteitskaart of paspoort

- Uw verzekeringspasje of verzekeringspolis

- Verwijsbrief van uw tandarts/ huisarts of specialist (mits u doorverwezen bent)

- Een begeleider

- Medische gegevens (indien nodig, op gevraagd bij uw huisarts of specialist)

- Medicatie overzicht (indien u medicatie neemt)

- Röntgenfoto’s van uw eigen tandarts (bij voorkeur digitaal per mail)

Voorbereiding voor op de behandeldag

Wij hechten er belang aan dat u goed voorbereid uw ingreep ondergaat. De volgende punten verdienen even de aandacht:

 • Op de dag van de behandeling dient er een begeleider met u mee te komen. Dit i.v.m. belangrijke informatie uitwisseling en vervoer. U mag zelf tot 24 uur na de ingreep niet zelfstandig een vervoersmiddel besturen. Zonder begeleider zal u niet geholpen worden. Uw begeleider wacht tijdens uw behandeling in de wachtkamer op u tot u klaar bent.
 • Indien u tijdens het intake gesprek een recept voor Emla zalf (verdovende zalf) heeft meegekregen dient u dit bij de apotheek te halen. De zalf dient 1 uur voor de behandeling aangebracht te worden. Tijdens het intake gesprek heeft u gezien hoe u deze zalf aan dient te brengen. Deze informatie is tevens ook terug te vinden op onze website.
 • Indien er tanden verwijdert gaan worden adviseren wij u om cold-packs mee te nemen op de behandeldag. Dit om de zwelling en eventuele pijn na de behandeling zo veel mogelijk tegen te gaan.
 • Verwijder (indien mogelijk) sieraden, tongpiercing, lippiercing, 1 gel nagel, nagellak en/of uw lenzen.
 • De dag voor de behandeldag nemen wij nog telefonisch contact met u op. Wij nemen dan alles nog een keer met u door. Mocht u eventueel nog vragen hebben, dan kunt u dit dan nog even bespreken. U krijgt dan ook het definitieve tijdstip van de behandeling te horen. Dit kan iets gewijzigd t.o.v. het eerder doorgegeven tijdstip.

Als u de dag voor of op de dag van de behandeling erg verkouden bent of koorts heeft, bestaat de mogelijkheid dat voor uw veiligheid de behandeling verplaatst moet worden. Bij twijfel willen wij u vragen contact met ons opnemen.

Checklist voor op de behandeldag

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort/ID/rijbewijs)
 • Een donkere handdoek voor tijdens en na de behandeling
 • Een deken voor tijdens en na de behandeling
 • Gemakkelijke warme kleding
 • Drinken met een rietje
 • Haarband of elastiek
 • Alle medicatie die u thuis gebruikt, te denken valt aan inhalator, insuline etc…
 • Eventueel cold-packs
 • Eventueel pinpas (indien er afgesproken is dat er direct betaald moet worden)

Sieraden, oorbellen, horloges, ringen en andere waardevolle spullen kunt u beter thuis laten. De directie van de Amalia Kliniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Neemt u uw eigen medicatie zoals u gewend bent, tenminste 2 uur voor de behandeling. Tenzij anders afgesproken met de anesthesioloog.

De anticonceptiepil

Vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken adviseren wij deze te continueren. Na de narcose kan echter, gedurende de rest van de cyclus niet meer gerekend worden op volledige bescherming tegen zwangerschap.

Diabetes

Patiënten met diabetes (suikerziekte) die nuchter dienen te zijn voor de behandeling mogen geen diabetes medicatie innemen. Staat uw afspraak in de middag ingepland en nuttigt u 6 uur van tevoren nog een lichte maaltijd, denk dan wel aan uw diabetes medicatie. Wij vragen u uw glucose meter mee te nemen op de behandeldag.

Bloedverdunners

Patiënten die bloedverdunners gebruiken overleggen voor de behandeling met hun tandarts/huisarts/specialist/trombosedienst of en hoelang u vooraf moet stoppen met deze medicatie.

Pijnbestrijding

Tijdens het intakegesprek heeft u een schema meegekregen waarop beschreven staat hoe veel, hoe vaak en welke pijnmedicatie u dient in te nemen. Mocht u een recept hebben meegekregen, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit voor de behandeldag op te halen bij uw apotheek. Om eventuele napijn zo veel mogelijk voor te zijn adviseren wij u om dit schema aan te houden.

Nuchter voor de ingreep

U mag tot 8 uur voor de behandeling niet eten en drinken. Slokjes water om medicatie in te nemen mag tot 2 uur voor de behandeling (alleen water zonder koolzuur). Tanden poetsen is geen probleem. Staat uw afspraak in de middag ingepland dan mag u tot 6 uur voor de behandeling een lichte maaltijd nuttigen zoals een beschuitje met jam zonder boter en iets te drinken.

LET OP: als u NIET nuchter bent kan de narcosebehandeling NIET plaatsvinden!! Dit kan anders eventueel een levensbedreigende complicatie met zich mee brengen.

De behandeldag in de kliniek.

U wordt nuchter samen met uw begeleider verwacht in de Amalia Kliniek op het tijdstip dat u telefonisch de dag voor de behandeling heeft doorgekregen. U kunt zich melden bij de balie in de grote kliniek. Onze receptioniste zal nog een korte vragenlijst met u doornemen, waarna u mag plaatsnemen in de ontvangstruimte. Houd er rekening mee dat de wachttijd kan oplopen. Hier proberen wij u zo snel mogelijk van te verwittigen.  Zodra de behandelkamer gereed is zal een medewerker u uit ontvangstruimte komen ophalen. De begeleider mag mee naar binnen tot u slaapt en zal zodra u wakker bent weer gehaald worden.

amalia_2.jpg

De behandeling

Een van onze medewerkers komt u en uw begeleider halen in de wachtkamer en begeleidt u naar de behandelkamer. Hier zullen vier medewerkers aanwezig zijn:

 • De tandarts: deze voert de behandeling uit
 • De tandartsassistente: zij assisteert de tandarts bij de behandeling
 • De anesthesioloog: hij/zij is verantwoordelijk voor de narcose. Hij/zij is aanwezig als u inslaapt.
 • De anesthesiemedewerker: hij/zij controleert of alles goed gaat op het gebied van narcose tijdens uw behandeling en blijft gedurende de hele behandeling bij u.

Vervolgens wordt de time-out procedure uitgevoerd, hierbij worden uw persoonsgegevens gecontroleerd. Er wordt nogmaals gevraagd of u nuchter bent, uw pijnstilling genomen heeft en of u een handdoek en deken bij u heeft. Heeft u nog vragen dan kunt u deze nu nog stellen aan de tandarts of anesthesioloog.

amalia_3.jpg

U mag plaats nemen in de tandartsstoel en de anesthesiemedewerker sluit u aan de bewakingsapparatuur aan. Te denken valt aan de bloeddrukmanchet welke wordt aangebracht om uw bovenarm. U krijgt drie stickers op uw borst geplakt om uw hart te bewaken en u krijgt een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te meten.

Vervolgens wordt het infuusnaaldje geprikt op uw handrug. Wanneer u bekend bent met naaldangst heeft u van ons een recept voor Emla-zalf meegekregen tijdens het intake gesprek. Deze zalf zorgt ervoor dat uw huid plaatselijk verdooft is waardoor het prikje minder gevoelig is.

De anesthesieapparatuur en het anesthesieteam bewaken tijdens de behandeling voortdurend uw lichaamsfuncties. Om te garanderen dat de luchtweg tijdens de ingreep vrij blijft, heeft u gedurende de ingreep een buisje in de keel. Dit buisje is echter al weer verwijderd voordat u uit de narcose ontwaakt, maar kan wel gedurende 1-2 dagen keelpijn veroorzaken.

De hedendaagse narcose kan beter aangepast worden dan vroeger en u ontwaakt weer snel na het stoppen van de toediening ervan.

Wanneer u onder narcose bent dient de tandarts ook lokale verdoving toe. Dit met als doel de pijn na de behandeling te verminderen.

Zodra u begint wakker te worden halen we uw begeleider weer naar binnen. Bent u voldoende bijgekomen van de narcose en de ingreep dan mag de begeleider u mee naar huis nemen. Vindt u het echter nog te vroeg om te gaan en wilt u liever wat langer blijven, kunt u dit altijd aangeven.

Na de behandeling

Ook na de behandeling is het van belang dat u weet wat er gaat gebeuren en waar u aan toe bent. Binnen een aantal dagen na de behandeling zullen wij telefonisch contact met u opnemen om te vragen hoe het met u gaat. Of u tevreden bent over de behandeling en of u nog vragen of opmerkingen heeft.

U bent tandheelkundig behandeld onder narcose. Met de volgende punten moet u rekening houden:

 • De eerste uren kunt u slaperig, hangerig of slaapdronken zijn. De duizeligheid duurt soms wel tot de volgende dag.
 • De mond is soms gedeeltelijk verdoofd. U kunt hier wat last van hebben. Wij adviseren u het eerste half uur niets te eten en te drinken. Na een half uur kunt u voorzichtig wat proberen te drinken met een rietje. LET OP; met koude of te warme dranken, dit voelt u namelijk niet. Eten/kauwen lukt pas wanneer de lokale verdoving is uitgewerkt.
 • Verhoging of koorts treedt zelden op, dit is de volgende dag weer over.
 • Pijn komt zelden voor maar kan evenals verhoging of koorts bestreden worden met paracetamol en/of ibuprofen, tenzij anders met u besproken.

Soms kan keelpijn optreden als gevolg van het afzuigen van speeksel tijdens de behandeling, dit kan verzacht worden met een keeltablet.

 • Misselijkheid komt zeer zelden voor.
 • Indien er hechtingen gebruikt zijn, verdwijnen deze vanzelf na 6-8 weken.
 • Indien er tanden verwijdert zijn, mag er na de behandeling 24 uur niet gespoeld worden en niet gerookt worden.
 • Na de behandeling krijgt u een informatieve brief mee voor de huisarts. Deze mag u in de week na de behandeling bij uw huisarts afgeven zodat deze op de hoogte is van het feit dat u een tandheelkundige behandeling onder narcose hebt ondergaan.

Het is heel gewoon dat u zich na de behandeling niet fit voelt. Het is daarom raadzaam het de eerste 24 uur na de behandeling rustig aan te doen.

Het niet helemaal fit zijn of de onrust komt zeker niet alleen door de narcose, maar ook door de ingrijpende gebeurtenis van een tandheelkundige behandeling in een vreemde omgeving. Het lichaam zal zich in eigen tempo herstellen.

Weer terug naar huis

Op instructie van ons personeel kunt u worden opgehaald bij de achteruitgang van het gebouw. Uw begeleider rijdt met de auto de parkeerplaats op naar de achteruitgang, zodat de afstand voor u van het gebouw naar de auto zo klein mogelijk is. U wordt met de rolstoel tot aan de auto begeleidt door een van de medewerkers.

Spoed

De Amalia Kliniek is een zogenaamde dagkliniek. Dit betekent dat de kliniek na 17.00 uur niet meer rechtstreeks te bereiken is. Na de behandeling krijgt u een formulier waarop de benodigde telefoonnummers vermeld staan.

Informed consent

Wanneer u op intake komt vult u een medische anamnese in die u onderaan ondertekent. Dit heet met een moeilijk woord informed consent (vrijwillig verkregen toestemmingsverklaring). In het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst betekent het: op basis van gerichte informatie verkregen toestemming van de patiënt – of zijn wettelijk vertegenwoordiger of door patiënt schriftelijk gemachtigde – om een onderzoek te doen of een medische behandeling uit te voeren.

Na gedegen voorlichting nagaan of de patiënt alles goed heeft begrepen en weet welke gevolgen behandeling kan hebben. De patiënt verklaart door ondertekenen dat hij alles begrepen heeft.

Als u na het lezen van deze informatie over de narcose nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen bij het intake gesprek met de anesthesiemedewerker of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 045-5416557, waarna een van onze medewerkers u verder zal helpen.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak

 • afspraak@amaliakliniek.nl
 • 045-5416557 van 8.30u tot tot 17.00u (doorlopend).
 • Houdt u ID-bewijs, paspoort en ziekenfondspasje bij de hand 
zodat wij u gegevens makkelijk kunnen invoeren. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, 
dient u deze ruim 24 uur van tevoren af te zeggen, 
anders zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
×

Amaliakliniek in the picture

Bekijk de videospecial op L1 met Amalia Kliniek in de hoofdrol

 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×