Sinds 1988 hebben we de combinatie van tandheelkunde en anesthesie. Wij claimen dan ook een van de eerste praktijken te zijn die angstige patiënten onder narcose kunnen behandelen. In de loop van deze jaren hebben we een zeer ervaren en hecht team samengesteld wat garant staat voor een professionele behandeling van angstige patiënten.


Amalia Kliniek 1 Amalia Kliniek 4


Bij tienduizenden patiënten die we inmiddels geholpen hebben, deden zich geen noemenswaardige complicaties voor. Sinds december 2006 hebben we ons pand geopend op het adres Willem Sophiaplein 4 te Kerkrade. In mei 2010 zijn wij gestart met nog een uitbreiding van de kliniek met een ZBC kaakchirurgie, een kinderkliniek, de Alexia Klinieken (in Echt, Weert en Roermond) en de Oranje Kliniek (kliniek voor prothetiek).
 
In onze kliniek wordt aan een heel nieuw concept van mondzorg binnen Nederland vorm gegeven. Een team van tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen, anesthesisten, implantologen, parodontologen, mondhygiënisten, preventie- assistenten, Klinisch Prothese Tandtechnicus, tandtechnici, angstcoaches en kindertandverzorgsters zullen ervoor zorgen dat u voor uw volledige mondzorg bij ons in één gebouw terecht kunt. Hierbij kunt u kiezen voor reguliere behandelmethoden, of u kunt kiezen om de behandeling onder narcose te laten plaatsvinden.

Binnen een structuur als de onze kan de behandelaar zich volledig toeleggen op zijn professie en de volle aandacht geven aan de patiënt doordat de tijdrovende administratie rompslomp uit handen genomen wordt. Door intercollegiale toetsing, specialisering en gecentraliseerde kwaliteitsbewaking wordt een inspirerend werkklimaat geschapen. Ook binnen de tandheelkunde gezondheidszorg doet schaalvergroting zijn intrede. De grote voordelen daarvan zijn nu ook voor de scherpste critici zichtbaar. Vakdifferentiaties verhogen de kwaliteit per onderdeel en geven de zorgverlener de kans zijn specialisme te verdiepen. Daarbij brengt een goede organisatie een verdere professionalisering van de dienstverlening met zich mee.

Amalia Kliniek 14De basis werkmethodieken worden vastgelegd in een kwaliteitssysteem waarin alle richtlijnen staan. De kennis en uitgebreide ervaring leiden ertoe dat uitgekiende behandelmethoden worden toegepast. Zo is het voor nieuwe werknemers altijd duidelijk wat er van hen verwacht wordt en hoe het werk het beste kan worden uitgevoerd. 
 
Kwaliteit betekent in dit verband vooral hard werken aan onszelf. Kwaliteit staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van alle facetten van onze bedrijfsvoering (organisatie, processen en producten).
Kwaliteit is een norm waaraan wij onze organisatie, procesvoering en uiteindelijk product willen toetsen. De norm is een resultante van meerdere factoren. In onderzoeken is de kwaliteit meetbaar. De uitkomsten van metingen geven aan in hoeverre de procesvoering of output aan de kwaliteitsnorm voldoet. Negatieve deviaties moeten leiden tot het invoeren van verbeteringen die herhaling voorkomen. Kwaliteitszorg heeft de beschikking over de uitkomsten van de externe en interne audits. De PAR metingen, patiënten enquêtes en het klachtregistratie systeem. Ondermaatse prestaties worden terug gekoppeld naar de direct verantwoordelijken.

Wat is kwaliteit?

Kwaliteit is vooral aandacht, voor u, onze patiënt die zijn gezondheid in onze handen neerlegt. Aandacht voor mensen, voor de patiënt en je collega's. Aandacht voor je vak, je werk en de organisatie.
Het gaat om de inzet het goed te willen doen. Natuurlijk hopen wij dat u na het lezen van dit verhaaltje een goed beeld van onze organisatie hebt kunnen vormen. Ondanks onze inspanningen zou het kunnen zijn dat u nadere toelichting op onderdelen wenst. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak

  • afspraak@amaliakliniek.nl
  • 045-5416557 van 8.30u tot tot 17.00u (doorlopend).
  • Houdt u ID-bewijs, paspoort en ziekenfondspasje bij de hand 
zodat wij u gegevens makkelijk kunnen invoeren. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, 
dient u deze ruim 24 uur van tevoren af te zeggen, 
anders zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
×

Amaliakliniek in the picture

Bekijk de videospecial op L1 met Amalia Kliniek in de hoofdrol

 

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×