Angst

Hoe kan ik Angst voor de tandarts bij mijn kinderen voorkomen?

Neem uw kind zo vroeg mogelijk mee om te laten ervaren wat een tandarts doet, wanneer je zelf angstig bent, zal een kind dat altijd oppikken.

Hoe goed je als ouder ook je best doet om je angst te verbergen, je kind voelt de spanning bij jou. Zeg aan een kind nooit; we gaan naar de tandarts maar er gaat niks gebeuren. Je schakelt bij een kind met bovenstaande woorden de alarmfase in. "Oh" denkt een kind; "er kan hier dus kennelijk iets gebeuren". Je zegt immers ook niet; we gaan naar de winkel maar er gaat niets gebeuren! Zeg WEL; we gaan naar de tandarts, die met een spiegeltje naar onze tanden en kiezen kijkt om te controleren, iedereen doet dit, het is belangrijk, de tandarts of mondhygiënist helpt ons om het gebit gezond te houden.

Tijdens een controle bij de tandarts is het zinvol wanneer u als ouder erbij bent en toekijkt, laat de rest over aan de tandarts. Overleg met de tandarts voor u de eerste keer met uw kind komt, of er extra tijd kan worden uitgetrokken om het kind laten rondkijken en uitleg geven over "alle" apparatuur rondom de stoel. Welke geluiden komen waar vandaan? Wat is een speekselzuiger en wat doet deze? Laat je kind de favoriete knuffel meenemen en laat deze alvast eens in de stoel zitten. Vraag aan de tandarts bij het behandelen van kinderen om exact uit te leggen en te demonstreren wat hij/zij gaat doen en hoeveel tellen dat duurt. Vraag aan je kind of hij/zij 't leuk vind om in een spiegel mee te kijken tijdens de behandeling als dat mogelijk is. Heeft je tandarts hier geen tijd voor, dan maak een afspraak bij de Amalia kliniek en vermeld dat het om een eerste afspraak gaat voor uw kind.

Angst behandeling vergoed

Voor volwassenen geldt dat een aantal zorgverzekeraars een deel van de angstcoach sessie vergoedt. Neem contact op met onze praktijk of uw verzekeringsmaatschappij voor meer informatie.

Wilt u direct een afspraak maken bij onze angstcoach voor uzelf of uw kind? Vul dan het formulier rechts op de pagina in. Wij nemen dan contact met u op.

Angst voor de tandarts / Centrum Bijzondere Tandheelkunde

In het team van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde werkt onder andere de klinisch psycholoog. Deze wordt bij een aantal patiënten ingeschakeld om ondersteuning te geven bij onderzoek of behandeling. Bij sommige tandheelkundige klachten is het zinvol om na te gaan of psychologische factoren een rol spelen bij het ontstaan of het in stand houden van die klachten. Soms wordt de behandeling bemoeilijkt door psychologische factoren. Door hieraan aandacht te schenken en u hierin te begeleiden, trachten wij de behandeling van uw klachten te bespoedigen.

De verwijzing naar de klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog zal in sommige gevallen bij het intakegesprek met de tandarts aanwezig zijn. Afhankelijk van dit intakegesprek wordt een vervolgafspraak met de klinisch psycholoog gemaakt. Tijdens het consult wordt met u besproken of het contact tot een eenmalig adviesgesprek wordt beperkt, of dat de begeleiding zich over een langere periode zal uitstrekken. Voorop staat dat de hulp van de psycholoog beperkt blijft tot onderzoek of behandeling van de klacht waarvoor u naar het CBT verwezen bent. Andere vormen van psychologische hulpverlening of psychotherapie kunnen u niet worden aangeboden; hiervoor dient u in contact te treden met uw huisarts. Na het consult of de behandeling wordt er weer een afspraak bij de tandarts van het Centrum gemaakt.

Wat kan de psycholoog voor u doen?

Op een aantal gebieden van de tandheelkunde kan de psycholoog u attent maken op bepaalde gewoontes waarvan u zich waarschijnlijk niet of nauwelijks van bewust bent. U wordt begeleid in het verminderen of afleren van die gewoontes en tevens worden u methoden aangeboden om zelf te kunnen oefenen of aan bepaalde (tandheelkundige) situaties te gewennen. Hieronder worden een paar voorbeelden gegeven.

Angst voor de tandarts

Een aantal mensen heeft een grote angst voor alles wat met de tandarts te maken heeft. Velen van hen kunnen door de eigen tandarts hierin worden gerustgesteld en behandeld. In sommige gevallen neemt de angst echter een zodanige omvang aan dat de patiënt wordt verwezen naar het CBT. De behandeling van de tandarts van het Centrum zal erop gericht zijn bij deze patiënt de angst zodanig te verminderen dat deze weer door de eigen tandarts gecontroleerd en geholpen kan worden. In een aantal gevallen zal medebehandeling van de klinisch psycholoog noodzakelijk zijn om gewenning aan tandheelkundige behandeling mogelijk te maken.

Soms is angst zo hevig dat het je bijna overspoeld. Angst voor een tandheelkundige behandeling kan je het gevoel geven dat je geen controle meer hebt over je denken en doen en je lichamelijke reactie (trillen, transpireren, ect). Een gevoel va lichamelijk schaamte en “stel je niet zo aan' maakt het zo mogelijk nog lastiger.

Angst voor de tandarts en voor de tandheelkundige behandeling komt veel voor, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Zeer grote angst, die bijvoorbeeld verband kan houden met een aantal nare herinneringen,
zoals erg pijnlijke en/of hardhandige tandheelkundige behandelingen en die zelfs al kan worden opgewekt door de gedachte aan een bezoek aan de tandarts, komt gelukkig minder vaak voor.

Door deze uitzonderlijke angst hebben al heel wat mensen de moed verloren om zich regelmatig tandheelkundig te laten behandelen. Helaas gaat dit soms zover dat zij als enige uitweg zien en kiezen, het onder narcose laten trekken van hun hele gebit.

Deze informatie heeft tot doel om iemand, die erg angstig is, iets meer van zijn angst te laten begrijpen. Hoe dat in verband staat met het bezoek aan de tandarts of juist met het ontwijken ervan en in sommige gevallen hoe de reactie op angst het dagelijkse leven kan beïnvloeden.

In de behandeling van angsten en fobieën is de laatste jaren nogal wat vooruitgang geboekt. Onder andere met speciaal hiertoe ontwikkelde oefenprogramma's, waarin de patiënt stapsgewijs leert omgaan met zijn angst.

Wij hopen dat door onderstaande informatie een aantal vragen op het gebied van angst voor de tandheelkundige behandeling zal worden beantwoord. Wat weer kan leiden tot een beter begrip en een goede verstandhouding tussen patiënt en tandarts. Dit zal hopelijk uitmonden in een goede tandheelkundige verzorging en een gezond gebit bij een minder angstige patiënt.

Wat is angst?

Angst is een normale, natuurlijke en vaak nuttige emotie. Het is een antwoord van het lichaam op een dreigend gevaar. Dit gevaar kan direct en duidelijk waarneembaar zijn, maar ook geheel of gedeeltelijk denkbeeldig.

Angst werkt vaak beschermend en kan de reden zijn om bepaalde situaties voorzichtig en oplettend te benaderen. Maar angst kan ook uit de hand lopen bijvoorbeeld door een ongeremde fantasie
en zo sterk en overheersend worden dat het een ernstige belemmering wordt in het dagelijkse leven. In de tandheelkundige situatie kan angst aanleiding geven tot het slecht of helemaal niet meewerken van de patiënt, zodat een behandeling nauwelijks of niet mogelijk is.

Angst kan allerlei veranderingen in het lichaam en in het gedrag veroorzaken, zoals:

 • bleekheid van de huid of juist roodheid van de huid en transpiratie;
 • hartkloppingen;
 • trillen van de spieren;
 • snelle ademhaling;
 • droge keel;
 • trillende stem;
 • huilen;
 • beklemd gevoel op de borst
 • gevoel van flauwvallen;
 • afwerende gebaren en een opwelling om hard weg te lopen.

Zeer grote angst kan verlammend werken, het zelfvertrouwen uit het evenwicht brengen en soms "normaal" gedrag onmogelijk maken.

Angst, die zich tot een fobie heeft ontwikkeld, is een bijzonder sterk soort angst, die meestal optreedt ten gevolge van één specifieke aanleiding. Iemand die een fobie heeft, probeert deze aanleiding zoveel mogelijk te ontlopen. Zo kennen we bijvoorbeeld;

 • de claustrofobie (angst om in gesloten ruimten te zijn),
 • de acrofobie (hoogtevrees),
 • de monofobie (angst om alleen te zijn),
 • de aquafobie (watervrees)
 • en dus ook de odontofobie (uitzonderlijke angst voor de gehele of een deel van de tandheelkundige behandeling).
 • Veel van de angstgevoelens op tandheelkundig gebied bij volwassenen
 • zijn het gevolg van één of meer slechte ervaringen in hun kinderjaren,
 • die ook buiten de tandheelkunde kunnen liggen
 • (b.v. ernstige psychische problemen door mishandeling of een ziekenhuisopname).
 • Vaak heeft meegespeeld, dat men zich erg onzeker voelde en zich ongerust maakte over de behandeling, omdat men niet wist wat er komen ging.
 • Ook is het mogelijk, dat men wordt beïnvloed door nare verhalen van anderen.
 • Zo zijn vaak angsten voor de tandheelkundige behandeling ontstaan en gegroeid.

Hoe kunnen we je helpen?

Openingstijden

Maandag
08:30 - 17:00
dinsdag
08:30 - 17:00
woensdag
08:30 - 17:00
donderdag
08:30 - 17:00
vrijdag
08:30 - 17:00
zaterdag
GESLOTEN
zondag
GESLOTEN

LET OP: Openingstijden kunnen per locatie afwijken.