Prothetiek Amalia Kliniek

Prothese binnen 24 uur

Aan de kliniek zijn twee tandheelkundige laboratoria verbonden. Dankzij 'de korte lijnen' is er de mogelijkheid om binnen een dag een nieuwe prothese te krijgen.

Wie geen, of bijna geen eigen tanden meer heeft komt in aanmerking voor een prothese. we spreken van een volledige (kunstgebit) of een partiële (gedeeltelijke) prothese. Er zijn verschillende soorten partiële prothesen. een kunstharsplaatje, een frame prothese met haakjes en een frame prothese met verankering. Een kunstharsplaatje is in feite een tijdelijke oplossing na het trekken van een aantal tanden. een volledige of partiële prothese kun je uit de mond nemen, ze zitten niet vast.

Frame prothese

Een frame prothese is een constructie met metalen haakjes om de tanden en kiezen. Daardoor blijft het frame comfortabel op z'n plaats zitten. In de tanden waar de haakjes omheen komen, wordt een klein stukje weggeslepen zodat het frame goed blijft zitten en het tandvlees zo min mogelijk wordt belast. Het frame is uitneembaar. Soms is het beter om een kroon te maken op de tanden waar een haakje op komt. Hiermee voorkom je dat een tand of kies breekt.

Verschillen tussen de plaat- en frameprothese?

Een plaatprothese is goedkoper dan een frameprothese, maar kent dan ook nadelen. Aangezien de plaatprothese geheel op uw tandvlees steunt, kan dat makkelijk tot tandvleesproblemen leiden. Uw tandvlees moet namelijk de kracht veroorzaakt door het kauwen , opvangen. Ook blijft voedsel gemakkelijk onder de plaatprothese zitten. Dat leidt sneller tot ontstekingen van het tandvlees. De frameprothese steunt voor een groot deel op uw overgebleven tanden en kiezen en in mindere mate op het tandvlees. Daardoor vangen uw natuurlijke tanden en kiezen de kauwkrachten op en wordt het tandvlees meer ontzien dan bij een plaatprothese.

Welke voor u het meest geschikt is, verschilt per persoon. De keuze maakt u in overleg met uw tandarts.

Immediaat prothese

Tussen het trekken van tanden en het definitief plaatsen van een prothese zit een periode waarin de wonden moeten helen. Het laboratorium maakt dan een zogenaamde noodprothese. ls de wonden zijn genezen moet de prothese worden opgevuld (rebasing), in sommige gevallen dient er een nieuwe prothese te worden gemaakt. Tijdens de eerste dagen zal u moeten wennen aan uw nieuwe prothese(kunstgebit), daarom volgen hier een aantal adviezen .

Eerste 24 uur

Als direct na het trekken van tanden of kiezen een prothese geplaatst wordt spreken we van een immediaat prothese. In het begin zal uw kunstgebit hinderlijk aanvoelen en zal u deze uit de mond willen nemen.
Probeer toch steeds uw prothese in uw mond te houden. Dit is van groot belang om er aan te wennen. Na het trekken van tanden of kiezen zal er altijd enige zwelling optreden van het tandvlees. Deze zwelling verdwijnt na 2-3 dagen. Als er een prothese geplaatst is direct na het verwijderen van tanden houdt deze prothese de zwelling tegen. Als om wat voor reden de prothese niet ingehouden wordt, bijvoorbeeld omdat hij uit de mond gevallen is gedurende de slaap, kan de zwelling ervoor zorgen dat de prothese de eerste dagen niet past. Het is daarom van groot belang om de eerste 24 uur de prothese niet uit te nemen. Pas na 24 uur kan de prothese voor het eerst uitgenomen worden om te spoelen (zowel de mond als de prothese). Tegen de eventuele pijn na de tandheelkundige behandeling mag u twee paracetamol 500 mg, of één ibuprofen 600mg of 400mg nemen. 2e en 3e dag: Prothese dag en nacht dragen en na elke maaltijd de prothese en mond goed spoelen, ’s avonds de prothese grondig schoonmaken met een tandenborstel en (hand)zeep.

Toekomst
Advies om de prothese ’s nachts niet te dragen, prothese 2x per dag schoonmaken en de mond na elke maaltijd grondig spoelen met perio-aid. Als het tandvlees genezen is: Prothese ‘s morgens en ’s avonds schoonmaken met een tandenborstel en elke avond tandvlees poetsen/masseren met een zachte tandenborstel.

Na 6 maanden
Houdt u er wel rekening mee dat uw kaak zal gaan slinken na het verwijderen van uw tanden en kiezen. Na ongeveer 6 maanden zal de kaak uitgeslonken zijn.
Dus uw prothese zal dan aangepast moeten worden.
Dit heet een rebase. (Deze wordt door de verzekering altijd 100% vergoedt).
Is er dan nog geen verbetering dan kunt u een afspraak maken in de Amalia Kliniek om eens te kijken of implantaten evt. een oplossing kunnen bieden.

Onderhoud van uw gebitsprothese 

Na iedere maaltijd de mond en de gebitsprothese spoelen met water. Minstens één keer per dag uw gebitsprothese poetsen met een tandenborstel met een niet agressieve gebitsprothesereiniger. Beter nog is het om na elke maaltijd uw gebitsprothese te poetsen.

Is uw gebitsprothese voorzien van een zachte voering?

U reinigt de gebitsprothese dan met een daarvoor bestemd middel. Uw tandarts kan u hierover adviseren. Het tandvlees dat in contact staat met de gebitsprothese en de ruimte tussen de tanden zorgvuldig borstelen. Doe dat met een zachte tandenborstel en tandpasta. Na de reinigingsbeurt uw gebitsprothese goed afspoelen onder stromens water. Wanneer u uw gebitsprothese niet draagt kunt u deze het beste bewaren in een met water gevuld gebitsprothese doosje. Leg de gebitsprothese nooit in water warmer dan 40 graden en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen. Vraag uw tandarts wanneer de volgende controle van uw gebitsprothese nodig is.

Uw voordelen bij goed onderhoud:

 • Het is hygiënischer. Dus u heeft minder kans op ontstekingen in de mond.
 • Uw gebitsprothese blijft mooi en blijft langer goed functioneren.
 • Uw gebitsprothese blijft beter passen.
 • Kunstgebit of prothese
 • Tip: een kunstgebit of prothese wordt meestal vergoed door uw zorgverzekeraar
 • Als te veel tanden ontbreken of niet te herstellen zijn, wordt het tijd voor een kunstgebit. Er zijn twee veel voorkomende vormen: de immediaatprothese en de overkappingsprothese.
 • Voor de immediaatprothese wordt eerst een kunstgebit gemaakt dat zo veel mogelijk op uw oorspronkelijke gebit  lijkt. Er worden afdrukken van uw gebit gemaakt en er wordt naar de kleur gekeken.
 • Als het gebit klaar is, worden uw tanden en kiezen getrokken. Daarna wordt het gebit meteen in de mond geplaatst zodat het als een soort verband meehelpt met de wondgenezing.

Uw mond in goede conditie

 • Als de wortels van sommige tanden of kiezen nog goed genoeg zijn, kunnen ze als steun voor het kunstgebit dienen. Dan wordt een overkappingsprothese gemaakt. Die zit steviger en uw mond blijft in betere conditie.
 • Als er nog veel tanden goed zijn, kunnen de ontbrekende tanden worden aangevuld met een plaatje of een frame. Een plaatje is van kunsthars en zit los in de mond.
 • Een frame is van metaal en zit met haakjes vast aan uw eigen tanden. Als u net uw kunstgebit heeft gekregen, zult u de eerste dagen pijn voelen. Toch moet u het gebit inhouden voor een goede genezing. Later kan de tandarts aanpassingen aan het gebit doen om de pasvorm te verbeteren.

Goed leven met kunstgebit of prothese

 • Kies de eerste dagen zacht voedsel, zodat u kunt wennen met eten. U zult in het begin ook moeten oefenen met spreken met een kunstgebit.
 • Net als gewone tanden moet een kunstgebit goed worden schoongehouden. Gebruikt u hiervoor een protheseborstel, water en zeep.

Hoe kunnen we je helpen?

Openingstijden

Maandag
08:30 - 17:00
dinsdag
08:30 - 17:00
woensdag
08:30 - 17:00
donderdag
08:30 - 17:00
vrijdag
08:30 - 17:00
zaterdag
GESLOTEN
zondag
GESLOTEN

LET OP: Openingstijden kunnen per locatie afwijken.